Strona internetowa www.parka.com.pl jest własnością firmy PARKA Kamil Maćkiewicz mającą swoją siedzibę w Knurowie pod adresem ul. Mieszka I 23a/13, NIP PL9691372624.

§ 1. Składanie zamówienia
Firma PARKA poprzez stronę www.parka.com.pl prowadzi sprzedaż zaproszeń i innych produktów ślubno-weselnych. Klient wypełnia i przesyła do nas formularz zamówienia, na podstawie, którego ustalane są wszelkie szczegóły. Formularz powinien być wypełniony starannie, aby uniknąć nieprawidłowości – firma PARKA nie ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza. Cały proces złożenia zamówienia opisany jest w zakładce “Jak zamawiać?

Przesyłając do nas formularz zamówienia Klient akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia oraz na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

§ 2. Ceny i płatności
Ceny podane na stronie www.parka.com.pl są cenami brutto – do cen wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%. Wycena za złożone zamówienie przesyłana jest do klienta wraz z przygotowanymi projektami. Płatności można dokonywać przelewem, lub gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie naszej firmy (Po wcześniejszym umówieniu daty i godziny odbioru). Po otrzymaniu należności do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT. Paragon lub faktura dołączana jest klientowi do zamówienia.

§ 3. Czas realizacji
Czas w jakim przebiega zamówienia omówiony jest dokładniej w zakładce “Czas realizacji

§ 4. Przesyłka
Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za dostarczenie towaru opłatę ponosi klient – ceny przesyłki podane są na stronie lub są przesyłane w wycenia zamówienia. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki wynikające z niewywiązania się “usługodawcy” dostarczającego przesyłkę, lub w przypadku błędnych, niepełnych danych do wysyłki podanych przez klientów w formularzu zamówienia.

§ 5. Reklamacje
Klient ma prawo złożyć reklamacje w terminie do 14 dni, od momentu otrzymania zamówienia – decyduje data potwierdzenia odbioru. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku niezgodności towaru z treścią zamówienia lub stwierdzenia wad fabrycznych w otrzymanym towarze. Nieznaczne różnice w nasyceniu barw mogą wynikać z parametrów monitora klienta i nie podlegają reklamacji. Aby uniknąć zbędnych kosztów związanych z opłatą za przesyłkę, należy wcześniej kontaktować się z naszą firmą. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy.

§ 6. Postanowienia końcowe
Do nieokreślonych w niniejszym Regulaminie spraw zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011.
PARKA zastrzega sobie prawo do jego zmiany.

Przesyłając formularz zamówienia (składając zamówienie), klient zgadza się z powyższymi warunkami współpracy i z zakładkami “Jak zamawiać?” i “Czas realizacji“.