Drodzy klienci firma PARKA z dniem 09.04.2017 r. zawiesza swoją działalność.
W związku z powyższym nie przyjmujemy nowych zamówień.


Skróty w zaproszeniach ślubnych: pw. św. Sz. P. R.S.V.P.

Skróty pw. kościele Sz. P. św. RSVP

Wypisywanie zaproszeń to nieodłączny element przygotowań do ślubu i wesela. Przy okazji pojawia się sporo dylematów związanych z poprawną pisownią. Kościół wielką czy małą literą? Jak się pisze święty? Jak skrócić wyrażenie pod wezwaniem? Warto zapoznać się wcześniej ze wszystkimi zasadami, żeby uniknąć gafy.

 

Kościół z małej czy dużej litery? Jak napisać „w kościele”?

Jeśli mówimy o kościele jako o konkretnym budynku (wskazując kościół np. na ulicy Kowalskiej), to wówczas piszemy małą literą. O Kościele pisanym dużą literą mówimy, gdy odnosimy się do wspólnoty wyznaniowej, a więc do wiernych wyznających konkretną religię. Wówczas piszemy np. Kościół rzymskokatolicki, Kościół metodyczny. Na zaproszeniach wskazujemy budynek, w którym weźmiemy ślub, a więc używamy zapisu z małą literą. Tę samą zasadę możemy zastosować również do bazyliki, choć istnieje kilka wyjątków.  Przykładowo, Bazylikę Świętego Piotra zawsze zapisujemy dużą literą, ponieważ jest to tak zwana bazylika patriarchalna.

Niektórzy zapisują kościół dużą literą by podkreślić swoje przywiązanie do danej wspólnoty, ale pamiętajmy o tym, że w oficjalnych formach, jaką jest właśnie zaproszenie na ślub czy wesele, powinniśmy jednak trzymać się zasad poprawnej polszczyzny.

 

Jak się pisze święty, czy na pewno św.?

Kolejny dylemat dotyczy zapisu imienia i nazwiska patrona danej parafii. Problemem nierzadko staje się też sam skrót święty. Prawidłowa forma zależy od sposobu, w jaki wypisujemy dane na zaproszeniu. Przykładowo, jeśli używamy rzeczownika święty w formie skróconej – św. – wówczas zapisujemy go małą literą, na przykład kościół św. Marcina. Nie zapominajmy o kropce – w przypadku tego skrótu jest ona niezbędna.  Jeśli rozwijamy skrót, zalecane jest stosowanie zapisu z dużą literą: kościół Świętego Marcina.

 

Pod wezwaniem skrót pw. – jak poprawnie go zapisać?

O tym, jak poprawnie skracać pod wezwaniem, często nie wiedzą także księża. Na stronach parafialnych nierzadko jest sporo błędów w zapisie, warto więc w tym przypadku zaufać wiedzy słownikowej. Skrót pod wezwaniem można zapisać wyłącznie w formie pw. Popularna i często stosowana forma „p.w.” jest nieprawidłowa. Niektórzy zapisują także skrót „pw” bez kropki, ale językoznawcy także nie uznają takiej formy.

Podsumowując: Pod wezwaniem skrót istnieje tylko w formie: pw.

 

Szanowny Panie: Sz.P czy Sz. P. ze spacją czy bez?

Skrócony zwrot „Szanowny Pan” zapisujemy ze spacją. Warto pamiętać o tym, że forma rozwinięta jest grzeczniejsza i bardziej elegancka. Lepszą opcją od „Sz. P.” jest zapis „Sz. Pan/ Pani”. Można też rozwinąć skrót w całości. Spacji nie stosujemy, gdy używamy formy  Wielmożny Pan – WP (nie jest to jednak zbyt popularny zwrot i raczej wychodzi już z użycia). Jednak w zaproszeniach najbardziej popularną formą jest Sz. P. i taką Państwu polecamy.

 

R.S.V.P. jak odpowiedzieć i co oznacza taki skrót?

Choć dziś ten skrót nie jest używany na tak dużą skalę jak dawniej, to jednak w niektórych kręgach wciąż jest popularny. R.S.V.P. to z francuskiego  répondez s’il vous plaît  (proszę odpowiedzieć). Taki skrót możemy zapisać na końcu, gdy chcemy dać adresatowi do zrozumienia, że oczekujemy potwierdzenia przybycia na wesele. R.S.V.P. zapisuje się z kropkami po każdej literze; raczej nie stosuje się zapisu bez kropek.

 

One thought on “Skróty w zaproszeniach ślubnych: pw. św. Sz. P. R.S.V.P.

  1. Jola says:

    Właśnie siedzę nad tekstem zaproszenia i zastanawiałam się jak napisać skrót pod wezwaniem :). Widzę, że są Państwo przygotowani … Dziękuje za podpowiedź.

Comments are closed.